O nama

Naša vizija

Naša vizija je u skladu sa našim napretkom; ima za cilj da održi disciplinovan pristup shodno svojim godišnjim razvojnim planovima i inicijativama; da se proširi u građevinarstvu, izolaciji, ugovaranju i finansijskoj industriji, te da obezbijedi našu zemlju i naše dionike kvalifikovanom radnom snagom za postizanje stabilnog i pouzdanog rasta u poslovnim oblastima, ispunjavanjajući svoje jasno zacrtane ciljeve prometa i prihoda.

Naša misija

Uspostaviti korporativne strategije koje će doprinijeti nacionalnim i moralnim idealima naše zemlje ubiranjem materijalnih i nematerijalnih resursa naših partnera osnivača, kao i menadžerska, tehnološka, komercijalna stručnost i iskustvo. Cilj je i da naša kompanija ispunjava zahtjeve naših dobavljača i prodavaca sa najvišim stepenom razumijevanja kvaliteta i rada; osigurati prodaju orijentisanu na rješenja, kao i tehničku pomoć; zaposliti i stručno i posvećeno osoblje; imati nacionalni i međunarodni ugled i adekvatnost kapitala; te održati svoju uglednu poziciju u sektoru koja zaposlenima, dobavljačima, prodavačima partnerima ulijeva povjerenje. Pored navedenog, naša mislija je i da pružamo pouzdane, kvalitetne, brze, profesionalne usluge napredne tehnologije u skladu sa svjetskim trendovima i inovacijama, istovremeno pomažući zdravom rastu tržišta iz oblasti tehničkih građevinskih materijala, stavljajući nelojalnu konkurenciju u drugi plan.

about-2

Naš tim

Hamza Mert Bayrak

Member of Board

hamza@tandbinvestment.com

+387 62 287 766

Osman Kaya

Finance Manager

osman.kaya@tandbinvestment.com

+387 65 242 335

Furkan Akagündüz

Technical office chief

furkan@tandbinvestment.com

+387 65 242 335

Eldina Bajramović

Marketing Manager

eldina@tandbinvestment.com

+387 66 626 320

Egon Šaban

Area Sales Manager

egon.saban@tandbinvestment.com

+387 65 235 217

Džemal Škrijelj

Key Acccont Manager

dzemal.skrijelj@tandbinvestment.com

+387 66 626 513